Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
6545 Sayılı Kanunla Kapatılan Sulh Ceza Mahkemelerinden Dosya Devri Yapılan Asliye Ceza Mahkemelerinin Tevziye Açılması Hakkında Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5320 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddesi gereğince kapatılan Sulh Ceza Mahkemelerine ait dosyaların devredildiği Asliye Ceza Mahkemelerinin tevziye açılması hususu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek;

“Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin birinci ve ikinci bölge hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine dair 16/07/2014 tarihli 1644 ve 1645 sayılı kararı, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölge hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine dair  18/07/2014 tarih ve 1675 sayılı kararı ile kapatılan sulh ceza mahkemelerine ait dosyaların devri nedeniyle 01/10/2014 tarihine kadar tevziiye kapatılmasına karar verilen Asliye Ceza Mahkemelerinin 08/09/2014 tarihinde tevziye açılmasına, anılan kararlarda 01/10/2014 tarih itibariyle yapılması gereken işlemlerin 08/09/2014 tarihi itibariyle yerine getirilmesine” 26/08/2014 tarih ve 1875 sayı ile karar verilmiştir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.