Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
6191 Sayılı Kanunun Ek 1 İnci Maddesi Kapsamında 06/06/2024 Tarihinde Yapılan Sözlü Sınavda Başarılı Olup Kurulumuz Emrine Atanmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

 

06/06/2024 Tarihinde Yapılan Sözlü Sınavda Başarılı Olup Kurulumuz emrine Atanmaya Hak Kazananlara İlişkin nihai başarı listesi ve atama için istenen örnek evrak ek’te yer almaktadır.

 

- Liste
- İstenen Belgeler
 

 

Atanmaya asıl listeden hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç onbeş (15) gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İnsan Kaynakları Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

            Atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulundukları anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır.

            Atama sırasında istenilecek belgeler

            1) Sağlık Beyanı,

            2) Adli sicil ve Arşiv Kaydı Beyanı,

            3) Askerlik Durum Beyanı,

            4) Mal bildirim formu,

            5) Hizmet yükümlülüğüne ilişkin beyan, 

            6) Altı adet vesikalık fotoğraf,

            7) Öğrenim Belgesinin onaylı örneği.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.