Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
26/06/2014 Tarihli Adli ve İdari Yargı Kararnamesi


T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

                                                    27/06/2014

 

2014 yılı adli ve idari yargı ana kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 11 Haziran 2014 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karar altına alınmış ve internet sitemizde yayımlanmıştır.

Yeniden inceleme talepleri kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarından boşalan kadrolara atama yapılması ihtiyacı ve kararnamelerin ilanından sonra mazeretleri nedeniyle atanma talebinde bulunanlar ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesi tarafından mesleğe kabul edilenlerin durumları değerlendirilerek ekteki kararname hazırlanmıştır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin tüm yargı teşkilatına, ülkemize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederiz. .

 

EK: 26/06/2014 tarihli Adli ve İdari Yargı Kararname Listesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.