Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
26.06.2012 Birleştirilmelerine Karar Verilen Adliyelerde Yapılacak İşlemlere İlişkin Duyuru


T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Birleştirilmelerine Karar Verilen Adliyelerde Yapılacak İşlemler İlişkin Duyuru

26/06/2012

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 15/06/2012 tarih ve 347 sayılı kararı ile 22/06/2012 tarihli ve 383 sayılı kararları sonucu bir başka adli teşkilatla birleştirilmesine karar verilen adliyelerdeki dosyaların devredilmesine ilişkin olarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince;

“1-) Adli teşkilatı başka bir adliye ile birleştirilen adliyelerdeki Cumhuriyet savcılığı ve mahkemelerde bulunan dosyaların herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere, yargı alanı olarak bağlandıkları yerlerdeki Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelere gönderilmesine, devir işlemleri gerçekleşinceye kadar Cumhuriyet savcılıklarındaki ve mahkemelerdeki dosyalarla ilgili olarak mevcut işlemlerin aynen devam ettirilmesine, yeni evrak alınmamasına,

2-) a-Birleşen mahalde birden fazla ceza veya hukuk mahkemesi bulunması halinde derdest dosyaların, talimat ve değişik iş evrakları ile arşiv dosyalarının son numaralı hukuk veya ceza mahkemesine devrine,

b- Devredilen derdest esas dosyası kadar bu mahkemelere tevziden iş verilmemesine;

3-) a-Birleşen mahalde ihtisas mahkemesi faaliyette ise (aile, iş, ticaret v.b) bağlanan adliyeden gelen bu nitelikteki dosyalar ile talimat ve değişik iş evraklarının bu ihtisas mahkemelerine devrine, bu mahkemelere tevziden devralınan derdest dosya kadar iş verilmemesine,

b- İhtisas mahkemesi birden fazla ise bu nitelikteki dosyalar ile ve değişik iş evraklarının son numaralı mahkemeye devrine ve bu mahkemelere tevziden devralınan derdest dosya kadar iş verilmemesine,

c- Asliye hukuk veya asliye ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi bulunan mahallerdeki mahkemelere, ilgili Kanun veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı gereğince ihtisas mahkemesi sıfatı verilmiş olduğundan, (Örneğin; 1’inci asliye hukuk mahkemeleri iş davalarına, 1’inci asliye ceza mahkemeleri kaçakçılık davalarına bakmakla görevlendirilmiştir.) bu mahkemelerin görev alanına giren derdest dosyalar ile talimat ve değişik iş evraklarının bu mahkemelere devrine, tevziden devralınan derdest dosya kadar iş verilmemesine," şeklinde işlem yapılması için 26/06/2012 tarih ve 1706 sayı ile karar alınmıştır.

Ayrıca; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 22/06/2012 tarih ve 383 sayılı kararı ile birleştirilme kararları iptal edilen adliyede görev yapan 111 hâkim ve Cumhuriyet savcısının ataması iptal edilmiş olup, buna ilişkin liste ekte sunulmuştur. Bu mahallerde görev yapan diğer hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile ilgili Dairemizin 08/06/2012 tarih ve 1524 sayılı ve 15/06/2012 tarih ve 1547 sayılı kararlarının yürürlüğü devam etmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile duyurulur.

E K İ:

1:Birleştirilmesi Kesinleşen Adliyeler Listesi

2:Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Başkanlığının 26/06/2012 tarih ve 1701 Sayılı Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.