Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
24.Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarına İlişkin Duyuru

24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarının mesleğe kabulleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olup, mesleğe kabullerinin yapılması halinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından kura kararnamesinde değerlendirilmek üzere, adayların varsa mazeretlerini, aşağıda bulunan link üzerinden T.C. kimlik numarası ile sicil numaralarını girerek 7 Eylül 2021 Salı günü mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Mazeretlerine dayanak belge (eş görev belgesi, sağlık kurulu raporu) göndermek isteyenlerin, taleplerini link üzerinden gönderdikten sonra, dayanak belgelerini ayrıca bir dilekçeyle adalet komisyonları veya Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Genel Sekreterliğimize (Kararname Bürosuna) göndermeleri önem arz etmektedir.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 2021 yılı ana kararname prensiplerinin, mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacaklara ilişkin 16. maddesinin (b) bendindeki, “…eşinin başka kamu kurumunda çalışması nedeniyle farklı bir mahalde görev yapma imkânının bulunamamasından dolayı atanma talebi göndermek isteyen meslektaşlarımızın, taleplerinin eşin mensup olduğu meslek ve kurumun özelliği ile ihtiyaç durumu gözetilerek, öncelikle doğu görevini yapmak üzere atamalarının yapılmasının değerlendirilmesine,” hükmü gereğince, eş mazereti bu durumda olanların, öncelikle doğu görevi yapmaları gerekeceğinden, kura ile doğu görevine atanmak isteyip istemedikleri hususunu linkteki açıklama kısmında mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

 

Adaylardan; eşi hâkim veya Cumhuriyet savcısı adayı olan ya da eşi hâlen hâkim veya Cumhuriyet savcısı olarak görev yapanların, bu durumlarını mazeret gerekçesinde mutlaka eşlerinin dönemlerini ve sicil numaralarını da belirtmek suretiyle göndermeleri önem arz etmektedir. Hâlen görev yapmakta olan hâkim veya Cumhuriyet savcılarının, aday olan eşlerinin talep gönderecek olması nedeniyle kendilerinin ayrıca talep göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Saygıyla duyurulur.

 

 

Talep Göndermek İçin Tıklayınız....

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.