Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2023 Yılı Yıllık Ara Verme Döneminde Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru

T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

 

Konu   : 2023 Yılı Yıllık Ara Verme                                                                                                                                                                                              22/06/2023

 

 

…………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

           …………..ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

                             ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

İlgi      : 05/04/2023 tarihli ve 93586998/8957/20519 sayılı yazımız.

 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 55'inci maddesi ile Hâkimler ve Savcılar (Yüksek) Kurulu Genel Kurulunun “Yıllık Ara Verme” konulu 2 No’lu Yönergesi uyarınca, adalet komisyonları ve ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarının teklifleri ile ilgililerin talep ve mazeretleri birlikte incelenerek, ekli listede isimleri belirtilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2023 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

1) Yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının;

a) Yıllık ara vermeye ilişkin tebligat yapılarak, 20/07/2023 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,

b) 20/07/2023 tarihi itibarıyla ilgililerin UYAP özlük bilgisi ekranlarına "Adli Tatil" satırının eklenerek ayrılış/başlayış müzekkeresi düzenlenmesi suretiyle girişlerin yapılması,

c) Genel Sekreterlikçe göreve çağrılmadıkça, yıllık ara verme süresinin bitiminden önce göreve başlayamayacaklarının bilinmesi,

2) 2023 yılında yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarına 2023 yılı izinlerinin verilmeyeceği, 2022 yılından kalan yıllık izinlerinin ise talepleri halinde kullandırılacağı,

3) Kararname ile ataması yapılıp, yıllık ara vermeden yararlandırılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık ara vermeye ilişkin ayrılışlarının ancak yeni görev yerlerine başladıktan sonra yapılabileceği,

Yıllık ara vermeden yararlanmasına karar verilmekle birlikte yeni görev yerlerine 20/07/2023 tarihinden sonra başlayabileceklerin yıllık ara vermeden yararlandırılmalarına dair kararın iptaline ilişkin taleplerinin yeni durumlarına göre ayrıca değerlendirileceği,

4) Yıllık ara verme uygulaması yapılan ve yapılmayan tüm mahallerde göreve devam edecek olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dönem içerisindeki yıllık izin taleplerinin kadro durumunun uygun olması koşuluyla değerlendirilebileceği,

5) Yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yıllık ara vermeden önce görevlerine başlamaları şartıyla gönderilen izinlerdeki bu şartın ilgililerin talep etmesi ve kadro durumunun müsait olması halinde, ilgilisine göre adalet komisyonu başkanı veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı tarafından kaldırılabileceği,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve yargı çevrenizdeki bütün ilgililere tebliği ile gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      Seyfi HAN

                                                                                                                                                                                                                                       Hâkim

                                                                                                                                                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek       : Yılık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin liste (224 sayfa)

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.