Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2023 Yılı Adli Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, 2023 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, Prensipler Ek-1’de ilan edilmiştir.

2023 yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Artırılmasına” yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-2’de; ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname kapsamına alınanlardan dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler ise Ek-3’te ilan edilmiştir. Bölge adliye mahkemelerinde talebe bağlı olarak yapılacak atamalardan dolayı münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak, tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Prensiplerin 8 ve 14. maddeleri kapsamında yer alan merkez nüfusu bir milyon ve yedi yüz elli binin altında olan birinci bölge mahaller Ek-4 ve Ek-5’te gösterilmiştir.

Prensiplerin 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddeleri gereğince re’sen kararname kapsamına alınanlar cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Bunun dışında talebe bağlı olarak atamaları değerlendirileceklere herhangi bir mesaj gönderilmeyecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma talep formlarında gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

Atanma talep ekranı açılmış olup, talepte bulunacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 07 Nisan 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu, Ek-7’de belirtilen yönteme uygun olarak mutlaka Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

İlanın yapıldığı 04 Nisan 2023 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri ile UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. 07 Nisan 2023 tarihinden sonra “Hâkim ve Savcı Atanma Talep Ekranı” kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililerin taleplerinin teşkilatın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilebilmesi amacıyla, kararname kapsamına alınanların en az sekiz yer tercih etmeleri önem arz etmektedir.

Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Genel Sekreterliğimizin 29.11.2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda, tüm işlemlerde UYAP verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Talep ekranında yer alan; güncel eş meslek bilgisi, erkek meslektaşlar bakımından eşinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe ile kadın meslektaşlar bakımından kendisinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe bilgisi alanlarının doldurulması önem arz etmektedir. Bunun dışında meslektaşlarımızın kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, eşi hâkim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

2023 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki ilanına ilişkin takvim daha sonra ilan edilecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

EK-1: 2023 Yılı Adlî Yargı Ana Kararname Prensipleri

EK-2: Bölge Adliye Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-3: İlk Derece Mahkemeleri İhtiyaç ve Muhtemel Münhal Listesi

EK-4: Merkez Nüfusu Bir Milyonun Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi


EK-5: Merkez Nüfusu Yedi Yüz Elli Binin Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi

EK-6: Prensiplerin 17 ve 18. Maddesi Kapsamında Belirlenen Mahaller

EK-7: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

 

Sicil
TC Kimlik No
Güvenlik Kodu

Sonuç

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.