Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2022 Yılı Yıllık Ara Verme Döneminde Bölge İdare ve İdare/Vergi Mahkemelerinde Nöbetçi Kalacaklara İlişkin Duyuru

T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Konu   : 2022 Yılı Yıllık Ara Verme                                                                                                                       

 01.07.2022

 

 

………. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 55'inci maddesi ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 61'inci maddesi uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 21/04/2021 tarihli ve 581 sayılı kararı ile belirlenen 2022 yılı yıllık ara verme döneminde idarî yargıda nöbetçi kalacak heyetlere ilişkin bazı yer idarî yargı hâkimlerinin değişiklik talepleri ile 2022 yılı idarî yargı kararnamesi ile yapılan atamalar nedeniyle nöbetçi kalacak heyetlerin gözden geçirilerek yeniden belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek,

Ekli listede isimleri belirtilenlerin 2022 yılı yıllık ara verme döneminde nöbetçi bırakılmalarına 01/07/2022 tarih ve 1046 sayı ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

Nöbetçi kalacak heyetlerde yer almayanların;

1) 20/07/2022 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,

2) Yıllık ara verme nedeniyle görevden ayrılanların UYAP izin bilgisi ekranına 20/07/2022 tarihi itibarıyla “Adli Tatil” satırı otomatik olarak eklenecek olup, söz konusu satıra ayrılış ve başlayış müzekkerelerinin eklenmesinin yeterli olacağı,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve ilgililere tebliğini rica ederim.

 

 

 

 

Reşat SAĞLIK

Hâkim

Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

 

 

 

Ek       : Nöbetçi Kalacaklara İlişkin Liste (14 sayfa)

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.