Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2021 Yılı Yıllık Ara Verme Döneminde Bölge Adliye Mahkemelerinde Nöbetçi Kalacaklara İlişkin Duyuru
T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
Genel Sekreterliği
25.06.2021
Sayı : 93586998/13080/36345                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Konu : 2021 Yılı Yıllık Ara Verme
 
 
….…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
                     CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
….……  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
                                ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
 
 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 55'inci maddesi uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 30/04/2021 tarihli ve 365 sayılı kararı ile 2021 yılı yıllık ara verme döneminde bölge adliye mahkemelerinde nöbetçi kalmak üzere belirlenen bazı yer bölge adliye mahkemesi başkan, üye ve Cumhuriyet savcılarının değişiklik talepleri ile 2021 yılı adli yargı kararnamesi ile yapılan atamalar nedeniyle nöbetçi kalacak bölge adliye mahkemesi başkan, üye ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin listenin gözden geçirilerek yeniden belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek,  
Ekli listede isimleri belirtilenlerin 2021 yılı yıllık ara verme döneminde nöbetçi bırakılmalarına 25/06/2021 tarih ve 501 sayı ile karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
Nöbetçi kalacak heyetlerde yer almayanların; 
1) 20/07/2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,
2) Yıllık ara verme nedeniyle görevden ayrılanların UYAP izin bilgisi ekranına 20/07/2021 tarihi itibarıyla “Adli Tatil” satırı otomatik olarak eklenecek olup, söz konusu satıra ayrılış ve başlayış müzekkerelerinin eklenmesinin yeterli olacağı,
Hususlarında bilgi edinilmesini ve ilgililere tebliğini rica ederim. 
 
 
 
 
Reşat SAĞLIK           
Hâkim                 
 Genel Sekreter Yardımcısı  
 
 
 
 
 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.