Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2017 Yılı İdarî Yargı Kararnamelerine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ
 


BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ İLE İDARÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ 2017 YILI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU    

              

 

Bölge İdare Mahkemeleri ile İdarî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2017 Yılı Kararnamelerinde uygulanacak olan prensiplere (Ek-1) ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, bölge idare mahkemelerine ve ilk derece mahkemelerine ilişkin kararnamelerin 11 Temmuz 2017 tarihine kadar sonuçlandırılması plânlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.

671 sayılı KHK’nın 28. maddesi uyarınca mesleğinde fiilen en az altı yıl görev yapmış olan tüm meslektaşlarımızın bölge idare mahkemelerine atanmak üzere durumları değerlendirileceğinden, bu kapsamda herhangi bir yasal mazereti bulunanların durumlarını mutlaka bildirmeleri gerekmektedir. Bölge idare mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te gösterilmiştir.

Atanma talebi olan meslektaşlarımız talep dilekçelerinde herhangi bir sınırlama olmaksızın atanmak istedikleri yerleri tercih edebileceklerdir. Atama Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenler ise taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın taleplerini 16 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar yöntemine uygun olarak (Ek-4) UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

 

EK-1: 2017 Yılı İdarî Yargı Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı

EK-2: 2017 Yılı Bölge İdare ve İlk Derece İdarî Yargı Kararnamelerine İlişkin Takvim

EK-3: Bölge İdare Mahkemelerine İlişkin İhtiyaç Listesi

EK-4: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.