Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2017 Yılı Adli Yargı Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

                                   

 

 

2017 YILI ADLİ YARGI
 MÜSTEMİR YETKİ TALEPLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

2017 yılı adlî yargı kararnamesi sonrasında oluşan yeni kadro durumu dikkate alınarak, meslektaşlarımızın müstemir yetkiye ilişkin taleplerini, 26 Mayıs 2017 günü mesai bitimine kadar UYAP Personel Rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranını kullanmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Talepte bulunurken talep türünün (Örneğin Atama Sonrası Talep, Mevcut Yetkiye İlaveten Talep, Müstemir Yetkinin Kaldırılması Talebi vb.) doğru seçilmesi, yapılacak çalışmada önem arz ettiğinden, mağduriyet yaşanmaması bakımından seçim yapılırken bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

26 Mayıs 2017 Cuma günü yapılacak kura kararnamesiyle atanacak adli yargı hâkimlerinin de müstemir yetkiye ilişkin taleplerini bir dilekçeyle, aynı gün mesai bitimine kadar Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Gelen Evrak Bürosuna (zemin kat) fiziki olarak vermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

 

EK: Müstemir Yetki Talebi Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.