Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2017 Yılı Adli Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

2017 YILI ADLİ YARGI HÂKİMLERİNİN

MÜSTEMİR YETKİ TALEPLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Bölge adliye ve adli yargı ilk derece mahkemelerine ilişkin ilan edilen kararnameler sonrasında oluşan yeni kadro durumu dikkate alınarak, bölge adliye mahkemesi daire başkanı ve üyeleri ile adli yargı ilk derece mahkemesi hâkimlerinin varsa müstemir yetkiye ilişkin taleplerini, 20 Temmuz 2017 günü mesai bitimine kadar ek 1’de gösterilen yönteme uygun olarak UYAP personel rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranını kullanmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Talepler gönderildikten sonra taslakların basılacak olması nedeniyle, bu tarihten sonra müstemir yetkiye ilişkin gönderilecek talepler dikkate alınamayacaktır.

Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerine atanan daire başkanı ve üyelerimizin ek 2 ve 3’teki iş bölümü kararlarını dikkate alarak müstemir yetkiye ilişkin taleplerini göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın talepte bulunurken talep türünü doğru olarak seçmeleri (örneğin “Atama sonrası talep”, “Müstemir yetkiye ilaveten talep”, “Müstemir yetkinin kaldırılması talebi”, “Yeniden inceleme talebi”, “İtiraz talebi” vb.) yapılacak çalışmada önem arz etmekte olup, mağduriyet yaşanmaması için talep türü seçimi yapılırken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

EKİ:

1- Müstemir Yetki Talep Gönderme Yöntemi  

2- Adana Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

3- Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.