Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2017 Yılı Adlî Yargı Kararnamelerine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ


BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ

2017 YILI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi planlandığından, bölge adliye ve adlî yargı ilk derece mahkemeleri 2017 yılı kararnamesinde uygulanacak olan prensiplere (Ek-1) ilişkin çalışmalar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından tamamlanarak karara bağlanmıştır. Kararname 11 Temmuz 2017 tarihine kadar sonuçlandırılacak olup, buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.

Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te, diğer bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi ise Ek-4’te gösterilmiştir.

Adli yargı ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-5’te yer almakta olup, ihtiyaç listesi oluşturulurken Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerine, bu mahaller ile diğer yer ilk derece mahkemelerinden atama yapılabileceği ihtimaline binaen, Adana ve Bursa ilk derece mahkemeleri tahmini ihtiyaç sayısı yazılmış olup, diğer mahallerde de boşalma olabileceğinden, tercih yapılırken bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın atanma talep formlarını 16 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar yöntemine uygun olarak (Ek-6) UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

 

EK-1 Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2017 Yılı Kararname Prensipleri

EK-2 Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2017 Yılı Kararname Takvimi

EK-3 Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-4 Diğer Bölge Adliye Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-5 Adlî Yargı İlk Derece Mahkemelerine İlişkin Hâkim ve Savcı İhtiyaç Listesi

EK-6 Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.