Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2016 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine ilişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

BİRİNCİ DAİRESİ

 

 

 

Bölge İdare Mahkemeleri İle İdarî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2016 Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin Duyuru

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi, bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçme tarihini de dikkate alarak, Bölge İdare Mahkemeleri ile İdarî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2016 Yılı Ana Kararnamelerinde uygulanacak olan prensiplere (Ek-1) ilişkin çalışmalarını tamamlamış olup, bölge idare mahkemelerine ve ilk derece mahkemelerine ilişkin kararnamelerin 6 Haziran 2016 tarihine kadar sonuçlandırılması plânlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.

Bölge idare mahkemelerinin 7 mahalde 67 daire halinde faaliyete geçirilmesi plânlandığından buna ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te gösterilmiştir.

Atanma talebi olan meslektaşlarımız talep dilekçelerinde herhangi bir sınırlama olmaksızın atanmak istedikleri yerleri tercih edebileceklerdir. Atama Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenler ise taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimizin 29/11/2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmekte olup, kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın taleplerini yöntemine uygun olarak (Ek-4) UYAP üzerinden yapmaları yeterli olup, ayrıca fiziki olarak göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

EK-1: 2016 Yılı İdarî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı

EK-2: 2016 Yılı Bölge İdare ve İlk Derece İdarî Yargı Kararnamelerine İlişkin Takvim

EK-3: Bölge İdare Mahkemelerine İlişkin İhtiyaç Listesi

EK-4: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.