Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2016 Yılı İdarî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Bölge İdare Mahkemeleri ve İlk Derece Mahkemeleri atama kararnamelerinin birlikte çıkarılması plânlandığından, 2016 Yılı İdarî Yargı Ana Kararnamesinde uygulanacak prensipler ve takvim daha sonra ilan edilecektir. İdarî yargı hâkim ve savcılarının bu aşamada atanma talebi göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.