Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2016 Yılı Eylül Ayı Adlî ve İdarî yargı Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

2016 YILI EYLÜL AYI ADLÎ VE İDARÎ YARGI 

MÜSTEMİR YETKİ TALEPLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

2016 yılı Eylül ayı adlî ve idarî yargı kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 02 Eylül 2016 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Meslektaşlarımızın müstemir yetkiye ilişkin taleplerini 09 Eylül 2016 günü mesai bitimine kadar UYAP Personel Rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranını kullanmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen müstemir yetki talepleri kabul edilmeyecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

EK: Müstemir Yetki Taleplerini Gönderme Yöntemi
 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.