Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2016 Yılı Bölge İdare Mahkemesi ve İdarî Yargı Müstemir Yetkilerin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

2016 YILI BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ve İDARÎ YARGI

MÜSTEMİR YETKİLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

           

2016 yılı Bölge İdare Mahkemesi ve İdari Yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 09/11/2016 tarihli ve 2067 ve 2068 sayılı kararları ile sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

 

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

 

İlgililere duyurulur. 

 

 

EK :

1-Bölge İdare Mahkemesi Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerin  Belirlenmesine İlişkin 09.11.2016 Tarihli ve 2068 Sayılı  Karar

2-İdare Mahkemesi Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerin  Belirlenmesine İlişkin 09.11.2016 Tarihli ve 2067 Sayılı  Karar

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.