Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2016 Yılı Adlî Yargı 2. Bölge Müstemir Yetkilerin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

2016 YILI ADLÎ YARGI 2. BÖLGE

MÜSTEMİR YETKİLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

           

 

2016 yılı 2. bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 02/11/2016 tarihli ve 2000 sayılı kararı ile sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır. Müstemir yetkiye ilişkin yeniden inceleme ve tevziye yönelik diğer taleplerin ise reddine karar verilmiştir.

 

Müstemir yetkili hâkimin yetkilendirilmediği mahkemelere kura ataması ile planlama yapılacaktır.

 

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 33 üncü maddesi uyarınca, 10 gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesine sunulmak üzere yeniden inceleme talebinde bulunabileceğinden, yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın müstemir yetkiye ilişkin yeniden inceleme taleplerini tebligat işlemleri beklenmeksizin, personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranı kullanılarak ve talep türünün özellikle Yeniden İnceleme Talebi şeklinde seçildikten sonra Müstemir Yetki Talep ekranının açık tutulacağı 10 günlük süre içerisinde göndermeleri gerekmektedir. Bu ekran dışında gönderilecek olan (faks, e-mail vb.) taleplerin dikkate alınmayacağı hususunu önemle belirtiriz.

 

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

 

İlgililere duyurulur.

 

 

 

EK :

1-Adlî Yargı 2. Bölge Müstemir Yetkilerin  Belirlenmesine İlişkin 02.11.2016 Tarihli ve 2000 Sayılı  Karar

2-Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.