Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2016 Nisan Dönemi Terfi İncelemesine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ

 

2016 Nisan Dönemi Terfi İncelemesine İlişkin Duyuru

 

 

2016 Yılı Nisan Dönemi terfi incelemesine ilişkin çalışmaların, Mayıs ayı itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanması planlanmaktadır.

 

Terfi incelemelerinin öngörülen takvime uygun yürütülmesi ve planlanan ay içerisinde sonuçlandırılabilmesi için, Genel Sekreterliğimizce merkez ve taşra teşkilatına gönderilen iş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formlarının 06 Mayıs 2016 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bu hususta gereken dikkat ve özenin gösterilmesi hususu meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.