Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2015 Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Liste

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Genel Sekreterliği

 

Sayı        : 93586998/6213/16459 15/04/2015

                                                                                                                  

Konu     : 2015 yılı yıllık ara verme

 

...........…………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
…………....ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
………….....ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 55 inci maddesi ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun “Yıllık ara verme” konulu 2 No’lu Yönergesi uyarınca, 2015 yılında yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının belirlenmesine ilişkin adalet komisyonları ve ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarının teklifleri ile ilgililerin talep ve mazeretleri birlikte incelenerek ekli listede belirtilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu yıl yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

1) 2015 yılında yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarına 2015 yılı izinlerinin verilmeyeceği, 2014 yılından kalan yıllık izinlerinin ise talepleri halinde kullandırılacağı,

2) Kadro durumu nedeniyle yıllık ara verme uygulaması yapılmayan mülhakat adliyelerde görevli hâkim ve Cumhuriyet savcılarına daha önceki yıllarda uygulandığı gibi yıllık ara verme süresi içerisinde talepleri ve kadro durumunun uygun olması halinde yıllık izin kullandırılacağı, öte yandan yıllık ara verme uygulaması yapılan mahallerde ihtiyaç kadar hâkim ve Cumhuriyet savcısı nöbetçi bırakıldığından, bu dönemde nöbetçi kalacaklara çok önemli mazeretleri ve zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği,

3) Belirlenen listenin Yıllık Ara Verme Yönergesi gereğince yaz kararnamesi sonrasında, 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde, değişen şartlar ve taleplere göre yeniden gözden geçirilerek, zorunluluk bulunmadıkça değişiklik yapılmaksızın kesinleştirileceği,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve yargı çevrenizdeki bütün ilgililere tebliği ile gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

        

  Bilgin BAŞARAN
Hâkim
Genel Sekreter

Eki: Yılık ara vermeden yararlanacak hâkim ve
Cumhuriyet savcılarına ilişkin liste

                

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.