Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2015 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

2015 YILI ADLÎ VE İDARÎ YARGI
ANA KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

2015 yılı adli ve idari yargı ana kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 12 Haziran 2015 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

 

2015 yılı adli ve idari yargı ana kararnameleri, meslektaşlarımızın eşlerinin atamaları ve çocuklarının öğrenim durumlarını planlayabilmeleri amacıyla, kararname takvimine uygun olarak ilan edilen tarihten dört gün daha erken açıklanmıştır. Kararname sonrası adli ve idari yargıda boş kalan kadrolara gerçekleştirilmesi planlanan kur'a kararnameleri ile atamalar yapılacaktır.

 

Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar Kararname takviminde belirtildiği üzere 22 Haziran 2015 tarihinden itibaren gönderilecektir.

 

Kadastro mahkemesi birleştirilen mahallerdeki müstemir yetkili kadastro hâkimlerinden ataması yapılanların, devir işlemleri tamamlandıktan sonra görev mahallinden ayrılmaları gerekmektedir.

 

Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin dilekçelerini Kurulumuza gönderebilirler.

 

Meslektaşlarımızın müstemir yetkiye ilişkin taleplerini 19 Haziran 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen müstemir yetki talepleri kabul edilmeyecektir.

 

Yıllık izin onayı verilmiş olupta henüz izne başlamamış olan karanameye tabii hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin onayları iptal edilmiştir.

 

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

EK: 1- 2015 Adli Yargı Kararname Listesi

Ek: 2- 2015 İdari Yargı Kararname Listesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.