Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2015 Yılı Adlî Yargı ve İdari Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ

 

2015 YILI ADLÎ VE İDARÎ YARGI
MÜSTEMİR YETKİLERE İLİŞKİN DUYURU

 

2015 yılı bazı yer 1, 2, 3, 4  ve 5. bölge adlî yargı ve idari yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz. 24.07.2015

 

Ekler:  1- Adli Yargı 1. Bölge 

            2- Adli Yargı 2. Bölge 

            3- Adli Yargı 3. Bölge 

            4- Adli Yargı 4. Bölge 

            5- Adli Yargı 5. Bölge

            6- İdari Yargı

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.