Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2015 Yılı Adlî Yargı Müstemir Yetkilere İlişkin Duyuru

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ

2015 YILI ADLÎ YARGI
MÜSTEMİR YETKİLERE İLİŞKİN DUYURU

 

 

2015 yılı bazı yer 1, 2, 3, 4 ve 5. bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme talepleri ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

 

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

06.11.2015

 

Ekler:  1- Adli Yargı 1. Bölge 
            2- Adli Yargı 2,3,4 ve 5. Bölgeler  

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.