Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2015 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesi Kapsamına İlişkin Üçüncü Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Genel Sekreterliği

 

2015 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesi Kapsamına İlişkin Üçüncü Duyuru

2015 yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesi hazırlıkları kapsamında 20/03/2015 tarihinde ilan edilen kararname takvimi doğrultusunda, meslektaşlarımızın atanmaya veya bulundukları yerlerde kalmaya yönelik talepleri ile mazeret ve performansa ilişkin durumları Atama ve Nakil Yönetmelikleri ile Prensip Kararları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde; talep, asgari çalışma süresinin dolması ve mazeret nedeniyle kararname kapsamına alınan meslektaşlarımıza kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla bilgilendirmeler bugün itibarıyla yapılacaktır.

Ayrıca, Kurulumuzun internet sitesinde konuyla ilgili Sorgulama Ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir.

Bu çerçevede;

1-Kararname kapsamında bulunduğu halde kararnameye dahil olmak istemeyenler,

2-Kararname kapsamında bulunmadığı halde kararnameye dahil olmak isteyenlerin;

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından durumlarının değerlendirilmesi amacıyla, atanması gerektiğini düşünenler atamalarının yapılması için, yerinde kalması gerektiğini düşünenler ise yerlerinde bırakılmaları için, gerekçeleri ve varsa dayanak bilgi ve belgeleriyle birlikte, 03/06/2015 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (Kararname Bürosuna) atama talep formunu (önceki taleplerin gönderildiği usul izlenerek) göndermeleri gerekmektedir. Bunun dışındakilerin herhangi bir dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Kararname çalışma sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi konusunda meslektaşlarımızın gösterdiği anlayıştan dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.