Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2015 Yılı Adlî ve İdarî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ

 

2015 YILI ADLÎ VE İDARÎ YARGI ANA KARARNAMELERİNE
İLİŞKİN DUYURU

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 2015 yılı ana kararnamesinde uygulanacak prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, ana kararnamenin 16 Haziran 2015 tarihine kadar sonuçlandırılması planlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-3’te açıklanmıştır.

2015 yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Arttırılmasına” yönelik yapılan çalışma çerçevesinde hâkim ve savcı ihtiyacı bulunan mahaller (Ek-5,6,7) ile süre nedeniyle kararname kapsamına girenlerin boşaltacakları muhtemel münhal yerler (Ek-8,9,10) ilanın ekinde duyurulmuştur. Atanma talebi olan meslektaşlarımız talep dilekçelerinde herhangi bir sınırlama olmaksızın atanmak istedikleri yerleri tercih edebileceklerdir. Ayrıca ilanın yapıldığı gün, süre nedeniyle kararname kapsamına girenler cep telefonlarına mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Sorgulama ekranında ismi bulunmayan meslektaşlarımız, bu durumlarını atanma dilekçelerinde gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtilmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Kararname takviminde belirtilen ikinci duyuruda (20 Nisan 2015) münhal yerler ilan edildikten sonra da atanma talebi olan meslektaşlarımız varsa ikinci tercihlerini içerir taleplerini gönderebileceklerdir. Ayrıca ikinci duyurunun yapıldığı gün, kararname kapsamına dâhil olanlar; yeniden cep telefonlarına mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. (Bu konuya ilişkin sorgulama ekranı daha sonra oluşturulacaktır.)

Kararname kapsamına giren meslektaşlarımız için daha öngörülebilir ve şeffaf bir kararname hazırlamak amacıyla, ekte sunulan takvime uygun olarak öngörülen üçüncü duyuruda (2 Haziran 2015’e kadar), kararname kapsamına dâhil olan meslektaşlarımız; cep telefonlarına mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek suretiyle ayrıca bilgilendirileceklerdir. (Bu konuya ilişkin sorgulama ekranı daha sonra oluşturulacaktır.)

Belirtmek gerekir ki; meslektaşlarımıza mesaj veya elektronik posta yoluyla yapılan bildirimler kesin değildir. Diğer bir ifadeyle, söz konusu listede isimleri bulunsa da, ihtiyaç veya hizmet gerekleri nedeniyle az sayıda da olsa bir kısım hâkim veya savcının, kararnamenin kesinleştirilmesi sürecinde yerlerinde bırakılması söz konusu olabileceği gibi, listede ismi bulunmamasına rağmen, ihtiyaç veya hizmet gerekleri nedeniyle az sayıda da olsa bir kısım hâkim veya savcının da kararnamenin kesinleştirilmesi sürecinde atamalarının yapılması ihtimali söz konusu olabilecektir.

Kararname süreci, başvuruların alınmasından atamaların kesinleştirilmesine kadar bütün halinde ele alınması gereken bir süreç olduğu için, son gün dahi ihtiyaçlar değişebilmekte, bu durumda yukarıda izah edilen sonuçla karşı karşıya kalınmasına yol açmaktadır. Ancak ifade etmek gerekir ki, üst paragrafta izah edilen durum genel sayı içerisinde çok düşük bir oran teşkil etmektedir.

Genel Sekreterliğimizin 29/11/2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda tüm işlemlerde UYAP bilişim sistemi verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmekte olup, kişisel ve ailevi hallerinde (medeni hâl, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede bildirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, hâkim ve savcılarımızın yazılı talepleri titizlikle değerlendirildiğinden meslektaşlarımızın, zaman ve emek kaybına uğramamaları için bizzat gelmelerine gerek olmayıp, taleplerini, atanma taleplerinin gönderilmesi yöntemine uygun olarak (Ek-4) UYAP sisteminden Genel Sekreterliğimize (Kararname Bürosuna) göndermeleri yeterli olacaktır.

Kararnameye ilişkin tebligatlar, yargılama faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettirilmesi amacıyla, ilgili mahallerin kadro durumları da dikkate alınarak kararname takvimine uygun olarak gönderilecektir.

Bu çerçevede, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının 2015 yılı ana kararnamesi atamalarında uygulanacak prensipler, kararname takvimi, ihtiyaç duyulan yerler ile süre nedeniyle kararname kapsamına girenlerin boşaltacakları muhtemel münhal yerler ekte ilan edilmiştir.

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

EK-1: Adlî Yargı Atama Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı

EK-2: İdarî Yargı Atama Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı

EK-3: 2015 Yılı Adlî ve İdarî Yargı Ana Kararnamelerine İlişkin Takvim

EK-4: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

EK-5: Adlî Yargı Hâkimlerine İlişkin İhtiyaç Listesi

EK-6: Adlî Yargı Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç Listesi

EK-7: İdarî Yargı Hâkimlerine İlişkin İhtiyaç Listesi

EK-8: Adlî Yargı Hâkimlerine İlişkin Muhtemel Münhal Liste

EK-9: Adlî Yargı Cumhuriyet Savcılarına İlişkin Muhtemel Münhal Liste

EK-10: İdarî Yargı Hâkimlerine İlişkin Muhtemel Münhal Liste    

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.