Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2014 Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Kesin Liste Duyurusu

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

 

2014 Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru

 

 

2014 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülen hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin listenin Yıllık Ara Verme Yönergesi gereğince yaz kararnamesi sonrasında, 2014 yılı Temmuz ayı içerisinde, değişen şartlar ve taleplere göre yeniden gözden geçirilerek, zorunluluk bulunmadıkça değişiklik yapılmaksızın kesinleştirileceği ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Bu doğrultuda, yaz kararnamesi sonrasında değişen şartlar ve talepler göz önünde bulundurularak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun “Yıllık ara verme” konulu 2 No’lu Yönergesi uyarınca, adalet komisyonları ve ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarının teklifleri ile ilgililerin talep ve mazeretleri birlikte incelenerek, ekli listede isimleri belirtilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2014 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

 

 

Bu kapsamda;

1) Yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının;

a) Yıllık ara vermeye ilişkin tebligat yapılarak, 20/07/2014 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,

b) Görevden ayrılışları ile yıllık ara verme bitiminde işe başlayış tarihlerinin ilgilisine göre ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları veya adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca UYAP yoluyla Genel Sekreterliğimize bildirilmesi,

c) Genel Sekreterlikçe göreve çağrılmadıkça, yıllık ara verme süresinin bitiminden önce göreve başlayamayacaklarının bilinmesi,

 

 

2) Kararname ile ataması yapılıp, yıllık ara vermeden yararlandırılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yeni yerlerine başladıktan sonra yıllık ara vermeye ilişkin ayrılışlarının sağlanması, yıllık ara vermeden yararlanmasına karar verilmekle birlikte atama kararnamesi sonrasında çeşitli nedenlerle bulundukları mahallerde yerinde yetkili bırakılanlardan yeni görev yerlerine yıllık ara vermeden önce başlayamayacak olanların ise yıllık izin kullanma veya yıllık ara vermeden yararlandırılmalarına dair kararın iptaline ilişkin taleplerinin ayrıca değerlendirileceği,

 

 

3) Yıllık ara verme uygulaması yapılan ve yapılmayan tüm mahallerde göreve devam edecek olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dönem içerisindeki yıllık izin taleplerinin kadro durumunun uygun olması koşuluyla değerlendirilebileceği,

 

4) Yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yıllık ara vermeden önce görevlerine başlamaları şartıyla gönderilen izinlerdeki bu şartın ilgililerin talep etmesi ve kadro durumunun müsait olması halinde, ilgilisine göre adalet komisyonu başkanı veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı tarafından kaldırılması,

 

 

5) 2014 yılı yaz kararnamesi ile yapılan atamalar neticesinde il ve ilçe seçim kurullarında yapılan değişiklikler sonucunda oluşan yeni durum nedeniyle seçim hâkimi olarak belirlenen, ancak buna rağmen yıllık ara vermeden yararlanacaklar arasında isimleri yer alan ilgililerin, Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle yıllık ara verme döneminde görevden ayrılmamaları ve bu durumun Genel Sekreterliğimize bildirilmesi,

 

 

Hususlarında bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre ifası duyurulur.

 

 

Eki: 2014 Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Kesin Liste

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.