Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2014 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Ek Duyuru


T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
(Genel Sekreterlik)

04/05/2014

 

2014 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Ek Duyuru 

 

2014 yılı adlî yargı ana kararnamesi hazırlıkları kapsamında, meslektaşlarımızın atanmaya veya bulundukları yerlerde kalmaya yönelik talepleri, mazeret ve performansa ilişkin durumları Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Prensip Kararları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde; talep, asgari çalışma süresinin dolması, mazeret ve performans nedeniyle kararname kapsamına alınan meslektaşlarımıza kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla bilgilendirmeler bugün itibarıyla yapılacaktır.

Ayrıca, Kurulumuzun internet sitesinde konuyla ilgili Sorgulama Ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir.

Öte yandan, 6526 sayılı Kanun ile kaldırılan mahkemelerde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 22/03/2014 tarih ve 607 sayılı kararnamesi ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun 19/03/2014 tarih ve 118-119, 30/04/2014 tarih ve 217 sayılı kararı ile kurul başmüfettişliği, müfettişliği ve tetkik hâkimliğine yapılan atamalar nedeniyle ihtiyaç ve münhallerde değişikliğin oluştuğu, ayrıca Ordu ve Çorum İllerinin birinci bölge yapılması ile kararname çalışmalarında belli bir aşamaya gelinmesi dikkate alınarak;

Yapılan çalışmalar neticesinde, 2014 yılı adlî yargı ana kararnamesi atamalarına esas alınmak üzere tespit edilen ihtiyaçlar ile münhal yerlere ilişkin listeler, kararname kapsamında olan meslektaşlarımızın tercihte bulunmalarına katkıda bulunmak ve taleplerine uygun atanabilmelerini sağlamak amacıyla ekte (Ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8) duyurulmuştur.

Bu kapsamda;

1- Ekteki listeler; talep, süre, mazeret ve performans nedenleri dikkate alınarak yapılması muhtemel atamalar ile ilave hâkim ve Cumhuriyet savcısı ihtiyaçlarının belirlenmesi sonucu elde edilmiştir. Listelerde belirtilen yerler kesin olmayıp, bu yerler hâricindeki mahallere atama yapılması söz konusu olabileceği gibi, var olan yerlere de atama yapılamayabilecektir.

2- İkinci bölgelerde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarından, birinci bölgedeki ihtiyaçların karşılanamaması halinde yerinde kalınmak istenilse dahi üst bölgelere atamaları yapılabileceğinden kararname kapsamına daha sonra alınabileceklerdir.

3- Ek 5, 6, 7 ve 8 sayılı listeler, halen münhal bulunan veya meslektaşlarımızın tayin talebinde bulunması ya da asgari hizmet süresini doldurmaları nedeniyle münhal olabilecek ağır ceza mahkemesi başkanlıkları, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Cumhuriyet başsavcı vekilliklerinden oluşmaktadır.

4- İlk ilan üzerine atanma talebinde bulunan meslektaşlarımız, bu ilandan sonra belirtilen tarihe kadar ilave tercihte bulunabileceklerdir. Bu bağlamda;

a) İlk dilekçede belirtilen yerler, meslektaşlarımızın kararname çalışmasındaki ilgili bölümüne işlenmiş olduğundan, başvuru yapacak olanların önceki dilekçelerinde belirttiği yerleri tekrarlamamaları, kararname çalışmalarının daha hızlı ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacaktır.

b) Meslektaşlarımızın 06/05/2014 Salı günü mesai bitimine kadar 18/03/2014 tarihli duyuruda belirtilen yönteme uygun olarak elektronik imza ile yeni başvuru formlarını göndermeleri gerekmektedir. Ancak zorunluluk halinde elektronik imza olmadan UYAP üzerinden gönderilen atanma talepleri de kabul edilecektir. 06/05/2014 tarihinden sonra gönderilen atanma talep formaları dikkate alınmayacaktır.

c) Ek tercihte bulunmak istemeyenlerin yeniden atanma talep formu göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

5- Atama taleplerinin Genel Sekreterliğimiz Kararname Bürosuna ulaşıp ulaşmadığına ilişkin olarak; talebin kararname bürosuna ulaşmasından itibaren 48 saat içerisinde ilgililere kısa mesaj ve elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bu nedenle meslektaşlarımızın kararname bürosunu telefonla arayarak dilekçelerinin ulaşıp ulaşmadığını sormalarına gerek bulunmamaktadır.

6- 2014 Yılı Adlî ve İdarî Yargı Ana Kararnamelerine ilişkin olarak, 18/03/2014 tarihli ilanda belirtilen kararname takvimine uygun olarak 9 Haziran 2014 tarihine kadar kararname kapsamına dâhil olan veya talepte bulunup da kararname kapsamına dâhil edilmeyen meslektaşlarımız; mesaj veya elektronik posta yoluyla ayrıca bilgilendirileceklerdir. (Bu konuya ilişkin sorgulama ekranı daha sonra oluşturulacaktır.) Yapılacak olan bu bilgilendirmenin akabinde meslektaşlarımız gerekçelerini de göstermek suretiyle, kararname takviminde belirlenen tarih aralığı içerisinde durumlarının yeniden gözden geçirilmesini dilekçeyle talep edebileceklerdir.

7- İdarî Yargı bakımından bu aşamada ihtiyaç ve münhallerde herhangi bir değişiklik olmadığından ilave bir ilana gerek görülmemiştir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız.

 EKLER :

1- Hâkim 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bölgelere İlişkin İhtiyaç Listesi

2- Hâkim 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bölgelere İlişkin Münhal Liste

3- Cumhuriyet Savcısı 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bölgelere İlişkin İhtiyaç Listesi

4- Cumhuriyet Savcısı 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bölgelere İlişkin Münhal Liste

5- Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlıklarına İlişkin İhtiyaç Listesi

6- Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlıklarına İlişkin Münhal Liste

7- Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilliklerine İlişkin İhtiyaç Listesi

8- Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilliklerine İlişkin Münhal Liste

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.