Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2014 Yılı Adlî Ve İdarî Yargı Yaz Kararnameleri Kapsamında Bulunan Ve Eşi Öğretmen Olanlara İlişkin Duyuru


T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
(Genel Sekreterlik)

 

2014 YILI ADLÎ VE İDARÎ YARGI YAZ KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU
(Eşi Öğretmen Olanlara İlişkin) 

 

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın tayinlerinde daha öngörülebilir bir yapının oluşturulması hususu, 25 Ekim 2010 tarihinden itibaren yeni yapısıyla faaliyet gösteren Kurulumuzun, en öncelikli hedefleri arasında yer almıştır. Bu amaçla; 2011, 2012 ve 2013 yılı yaz kararnamelerinde bir takım yenilikler gerçekleştirilmiştir.

2014 yılı yaz kararnamesinde de aynı anlayıştan yola çıkılarak, kararnameyi 13 Hazirana kadar sonuçlandırmayı hedeflemekteyiz. Buna ilişkin takvim açıklanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Bu çerçevede, idari yargı hâkimleri ile adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2014 yılı yaz kararnamesi atamalarında uygulanacak prensipler uyarınca kararname kapsamına giren meslektaşlarımızdan eşleri öğretmen olarak görev yapanlara ilişkin olarak atama nedeniyle meydana gelebilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde;

Öğretmen eşi olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının tayin görmeleri halinde öğretmenlerin de eşlerinin bulunduğu illere tayinlerinin yapılması hususunda herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı,

İl içerisinde ise eşlerinin çalıştığı merkeze yakın bir yerde istihdam edilmeleri yönünde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli kolaylığın sağlanacağı hususunda görüş birliğine varılmıştır.

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.