Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2014 Yılı Adlî ve İdarî Yargı Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE  BAŞKANLIĞI

 

 

 

13.06.2014

 

2014 YILI ADLİ VE İDARİ YARGI
MÜSTEMİR YETKİLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

 

Dairemizce görüşmeleri tamamlanan 2014 yılı İdarî ve Adli Yargı Kararnameleri 11/06/2014 tarihinde yayınlanmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede;

 

2014 yılı Adlî ve İdari Yargı Yaz Kararnamelerine ilişkin duyuruda müstemir yetki taleplerinin 24 Haziran 2014’e kadar kabul edileceği açıklanmış ise de;

 

Kararnamenin 11/06/2014 tarih inde sonuçlandırılarak belirtilen tarihten önce ilan edilmesi nedeniyle,

 

Müstemir yetki çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılabilmesi için, meslektaşlarımızın müstemir yetkiye ilişkin taleplerini yazılı olarak en geç 20/06/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar;

 

 Genel Sekreterliğimizde olacak şekilde UYAP-DYS ortamında gönderilmesi, (e-mail ile gönderilen talepler dikkate alınmamaktadır.)

 

 Gerektiği hususlarını meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.