Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2014 Yılı Adlî ve İdarî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ

 

 

 

2014 YILI ADLÎ VE İDARÎ YARGI
YAZ KARARNAMELERİNE
İLİŞKİN DUYURU

 

 

 

Hâkim ve savcılarımızın tayinlerinde daha öngörülebilir bir yapının oluşturulması hususu, 25 Ekim 2010 tarihinden itibaren yeni yapısıyla faaliyet gösteren Kurulumuzun, en öncelikli hedefleri arasında yer almıştır. Bu amaçla; 2011, 2012 ve 2013 yılı yaz kararnamelerinde bir takım yenilikler gerçekleştirilmiştir.

 

2014 yılı yaz kararnamesinde de aynı anlayıştan yola çıkılarak, kararnameyi 13 Hazirana kadar sonuçlandırmayı hedeflemekteyiz. Buna ilişkin takvim Ek-3’te açıklanmıştır.

 

2013 yılı yaz kararnamesinde iki ayrı atanma talebi alınması nedeniyle kısmen doğan karışıklıkları önleme ve tek atanma talebi alma amacıyla, bu yıl ihtiyaç duyulan yerler (Ek-6,7,8) ile süre nedeniyle kararname kapsamına girenlerin boşaltacakları muhtemel münhal yerler (Ek-9,10,11) ilanın ekinde duyurulmuş olup, meslektaşlarımız talep dilekçelerinde isteğe bağlı olarak atanmak istedikleri yerleri (herhangi bir sınırlama bulunmaksızın) yazabilecekleri gibi, yer belirtmeksizin de sadece atanmak isteyip istemediklerini bildirmeleri yeterli olacaktır.

 

Ayrıca ilanın yapıldığı gün, süre nedeniyle kararname kapsamına girenler cep telefonlarına mesaj ve/veya elektronik posta göndermek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Sorgulama ekranında bulunmayan meslektaşlarımızın, bu durumlarını kararname bürosunu telefonla arayarak bildirmelerine gerek olmayıp, sadece atanma dilekçelerinde gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yararlı olacaktır.

 

Atama ve Nakil Yönetmeliğe uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, mazeretlerin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerler de belirtilmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

 

Kararname kapsamına giren meslektaşlarımız için daha öngörülebilir şeffaf bir kararname hazırlamak amacıyla, ekte sunulan takvime uygun olarak öngörülen tarihte (9 Haziran 2014’e kadar), kararname kapsamına dâhil olan veya talepte bulunup da kararname kapsamına dâhil edilmeyen meslektaşlarımız; mesaj veya elektronik posta yoluyla ayrıca bilgilendirileceklerdir. (Bu konuya ilişkin sorgulama ekranı daha sonra oluşturulacaktır.) Bu bilgilendirmenin akabinde meslektaşlarımız gerekçelerini de göstermek suretiyle, kararname takviminde belirlenen tarih aralığı içerisinde durumlarının yeniden gözden geçirilmesini dilekçeyle talep edebileceklerdir.

 

Kararname hazırlık çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, Yönetmeliğe uygun sonradan ortaya çıkan mazeret durumları hariç, bu tarihten sonra gelen atanmaya ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır.

 

Belirtmek gerekir ki; meslektaşlarımıza mesaj veya elektronik posta yoluyla yapılan bildirim kesin değildir. Diğer bir ifadeyle, söz konusu listede isimleri bulunsa da, ihtiyaç veya hizmet gerekleri nedeniyle az sayıda da olsa bir kısım hâkim veya savcının, kararnamenin kesinleştirilmesi sürecinde yerlerinde bırakılması söz konusu olabileceği gibi, listede ismi bulunmamasına rağmen, ihtiyaç veya hizmet gerekleri nedeniyle az sayıda da olsa bir kısım hâkim veya savcının da kararnamenin kesinleştirilmesi sürecinde atamalarının yapılması ihtimali söz konusu olabilecektir.

 

Kararname süreci, başvuruların alınmasından atamaların kesinleştirilmesine kadar bütün halinde ele alınması gereken bir süreç olduğu için, son gün dahi ihtiyaçlar değişebilmekte, bu durum da yukarıda izah edilen sonuçla karşı karşıya kalınmasına yol açmaktadır. Ancak ifade etmek gerekir ki, üst paragrafta izah edilen durum genel sayı içerisinde çok düşük bir oran teşkil etmektedir.

 

Meslektaşlarımızın kendilerine mesaj veya elektronik posta yoluyla yapılan bilgilendirmeden kaynaklı olarak, zor duruma düşmemeleri amacıyla özellikle bu hususun vurgulanması gerekmiştir.   

 

Genel Sekreterliğimizin 29/11/2011 tarih ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda tüm işlemlerde UYAP bilişim sistemi verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmekte olup, kişisel ve ailevi hallerinde (medeni hâl, çocuk durumu v.b.) meydana gelen değişikliklerin en kısa sürede bildirmeleri gerekmektedir.

 

Kararname kapsamına dâhil olan veya talepte bulunup da kararname kapsamına dâhil edilmeyen meslektaşlarımıza bilgilendirmeler mesaj veya elektronik posta yoluyla yapılacağından, meslektaşlarımızın atama talebinde bulunurken cep telefonu numaralarını ve elektronik posta adreslerini hatasız olarak yazmaları önem arz etmektedir.

 

Ayrıca, hâkim ve savcılarımızın yazılı talepleri titizlikle değerlendirildiğinden meslektaşlarımızın, zaman ve emek kaybına uğramamaları için bizzat gelmelerine gerek olmayıp, taleplerini UYAP sisteminden Genel Sekreterliğimize göndermeleri yeterli olacaktır.

 

2013 yılında olduğu gibi bu yıl da kararnameye ilişkin tebligatlar, yargılama faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettirilmesi amacıyla, ilgili mahallerin kadro durumları da dikkate alınarak belirlenecek takvim çerçevesinde gönderilecektir.

 

Bu çerçevede, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının 2014 yılı yaz kararnamesi atamalarında uygulanacak prensipler, kararname takvimi, merkez nüfusu bir milyonun altında bulunan birinci bölgeler ve ihtiyaç duyulan yerler ile süre nedeniyle kararname kapsamına girenlerin boşaltacakları muhtemel münhal yerler ekte yayımlanmıştır. 

 

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

EK 1: Adlî Yargı Atama Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı

EK 2: İdarî Yargı Atama Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı

EK 3: 2014 yılı Adlî ve İdarî Yargı Yaz Kararnamelerine ilişkin takvim

EK 4: Atanma taleplerinin gönderilmesi yöntemi

EK 5: Merkez nüfusu bir milyonun altında bulunan birinci bölge iller

EK 6: Adlî Yargı Hâkim İhtiyaç Listesi

EK 7: Adlî Yargı Cumhuriyet Savcısı İhtiyaç Listesi

EK 8: İdarî Yargı Hâkim İhtiyaç Listesi

EK 9: Süre Nedeniyle Adlî Yargıda Oluşabilecek Hâkimlere İlişkin Münhal Liste

EK 10: Süre Nedeniyle Adlî Yargıda Oluşabilecek Cumhuriyet Savcılarına İlişkin Münhal Liste

EK 11: Süre Nedeniyle İdarî Yargıda Oluşabilecek Hâkimlere İlişkin Münhal Liste

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.