Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2013 Yılı Ana Kararnamesi Kapsamına İlişkin Açıklama


T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Genel Sekreterliği

2013 Yılı Ana Kararnamesi Kapsamına İlişkin Açıklama

2013 yılı Ana Kararnamesi hazırlıkları kapsamında 25.01.2013 tarihinde ilan edilen kararname takvimi doğrultusunda meslektaşlarımızın atanmaya veya bulundukları yerlerde kalmaya yönelik talepleri ile mazeret ve performansa ilişkin durumları Atama ve Nakil Yönetmelikleri ve Prensip Kararları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde; talep, asgari çalışma süresinin dolması, mazeret,  hizmet gereği ve performans nedeniyle kararname kapsamına alınan veya talep etmesine rağmen kararname kapsamına alınmayan meslektaşlarımıza kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla bilgilendirmeler bugün itibarıyla yapılacaktır.

Ayrıca, Kurulumuzun internet sitesinde konuyla ilgili Sorgulama Ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir.

Bu çerçevede daha önce Kararname Takviminde de belirtildiği üzere;

Atanmak istemesine rağmen, “kendisine atamasının yapılmayacağına” dair bildirimde bulunulan,

Yerinde kalmak istemesine rağmen, “kendisine atamasının yapılacağına” dair bildirimde bulunulan meslektaşlarımız,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından durumlarının değerlendirilmesi amacıyla (Atanması gerektiğini düşünenler atamalarının yapılması için, yerinde kalması gerektiğini düşünenler ise yerlerinde bırakılmaları için), gerekçeleri ve varsa dayanak bilgi ve belgeleriyle birlikte, 24.04.2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize elektronik imza yolu ile (Atama dilekçelerinin gönderildiği usul izlenerek) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kararname çalışma sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi konusunda meslektaşlarımızın gösterdiği anlayışa bir kez daha teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.