Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2013 Yılı Adli Ve İdari Yargı Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru


T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI


2013 YILI ADLİ VE İDARİ YARGI
MÜSTEMİR YETKİ TALEPLERİNE İLİŞKİN DUYURU

06 Mayıs 2013

Dairemizce görüşmeleri tamamlanan 2013 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnameleri 30 Nisan 2013 tarihinde, kur’a kararnamesi ise 3 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanmış bulunmaktadır.
Bu çerçevede, müstemir yetki çalışmalarının meslektaşlarımızın yeni görev yerlerine başlayıncaya kadar sonuçlandırılabilmesi amacıyla,
İdari yargıya ilişkin müstemir yetki taleplerinin en geç 8 Mayıs 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar,
Adli yargıya ilişkin müstemir yetki taleplerinin ise en geç 20 Mayıs 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar,
Genel Sekreterliğimizde olacak şekilde UYAP-DYS ortamında gönderilmesi, (e-mail ile gönderilen talepler dikkate alınmamaktadır.)
Gerektiği hususunu meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.