Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2011 Yılı Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi.


T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
 BİRİNCİ DAİRE  BAŞKANLIĞI


2011 YILI ADLİ VE İDARİ YARGI
 YAZ KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Dairemizce görüşmeleri tamamlanan 2011 yılı Adlî ve İdarî Yargı Yaz Kararnameleri ekte yayınlanmış bulunmaktadır.
Bu çerçevede;
İş ve kadro durumu nedeniyle yerinde yetkili bırakılanlar hariç, kararnameler ile bir başka yere atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın en geç 01/07/2011 tarihine kadar tebligatlarını alarak görev yerlerinden ayrılmaları,
Müstemir yetki çalışmalarının meslektaşlarımızın yeni görev yerlerine başlayıncaya kadar sonuçlandırılabilmesi amacıyla müstemir yetkiye ilişkin taleplerini yazılı olarak en geç 24/06/2011 tarihine kadar Genel Sekreterliğimizde olacak şekilde UYAP ortamında göndermeleri,
 Gerektiği hususlarını meslektaşlarımızın bilgisine sunar, atama gören hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

E K İ          :
1- 2011 yılı İdarî Yargı Yaz Kararnamesi
2- 2011 yılı Adlî Yargı Yaz Kararnamesi
3- 6110 sayılı  Kanun gereğince  Ticaret Mahkemesi Başkanlığından hâkimliğe atananlara ilişkin liste
4- Yargıtay Tetkik Hâkimliğine ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atananlara ilişkin liste


Not: 1-Kararnamelere ilişkin ayrıntılar ve istatistikler HSYK intranet sayfasında ayrıca yayımlanacaktır.
        2- Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atanmaları uygun bulunup  5 yıllık fiili hizmet süresini bugün itibariyle doldurmayanların atamaları daha sonra yapılacaktır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.