Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2011 Yılı Adli ve İdari Yargı Sonbahar Kararnamesi.


T.C
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI


2011 YILI ADLİ VE İDARİ YARGI
SONBAHAR KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

     Dairemizce görüşmeleri tamamlanan 2011 yılı Adlî ve İdarî Yargı Sonbahar Kararnameleri ekte yayınlanmış bulunmaktadır.
     Bu çerçevede;
     İş ve kadro durumu nedeniyle yerinde yetkili bırakılanlar hariç, kararnameler ile bir başka yere atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın en geç 17/10/2011 tarihine kadar tebligatlarını alarak görev yerlerinden ayrılmaları,
     Müstemir yetki çalışmalarının meslektaşlarımızın yeni görev yerlerine başlayıncaya kadar sonuçlandırılabilmesi amacıyla müstemir yetkiye ilişkin taleplerini yazılı olarak en geç 04/10/2011 tarihine kadar Genel Sekreterliğimizde olacak şekilde UYAP ortamında göndermeleri,
     Gerektiği hususlarını meslektaşlarımızın bilgisine sunar, atama gören hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

     E K İ:
       1- 2011 yılı İdarî Yargı Sonbahar Kararnamesi
       2- Danıştay Tetkik Hâkimliğine atananlara ilişkin liste
       3- 2011 yılı Adlî Yargı Sonbahar Kararnamesi
       4- Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atananlara ilişkin liste

     Not: Kararnamelere ilişkin ayrıntılar ve istatistikler HSYK intranet sayfasında ayrıca yayımlanacaktır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.