Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
20-24 Ocak 2014 AİHM'e Düzenlenen Çalışma Ziyareti

20-24 Ocak 2014 AİHM'e Düzenlenen Çalışma Ziyareti

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, hâkim ve savcıların yargılama faaliyetleri sırasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere ilişkin yaklaşımlarına farklı bir bakış açısı kazandırmak ve yapacakları değerlendirmelerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) içtihatlarını göz önünde bulundurmalarını temin etmek amacıyla “Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi” uygulamaları kapsamında AİHM’e (Strazburg, Fransa) düzenlenmesi planlanan çalışma ziyaretlerinden onbirincisi 20-24 Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Ziyarete Sulh Ceza Mahkemelerinde görevli hâkimlerden oluşan 40 kişilik bir heyet katılmıştır. Heyete HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Havva Bağlı GÜRGEN eşlik etmiştir.

Söz konusu ziyaretin amacı, öncelikle ziyarete katılanlara Mahkeme’nin işleyişi ve çalışma usulü ve kabul edilebilirlik kriterleri hakkında bilgi verilmesi, AİHM hukukunda uzun yargılama bağlamında adil yargılanma hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, toplantı ve gösteri hakkı, AİHS’nin 2 ve 3 maddeleri bağlamında etkin soruşturma hususlarında Mahkeme’nin bakış açısının Mahkeme’de görevli uzman hukukçular tarafından aktarılmasıdır.

Bu amaçlar doğrultusunda 23 Ocak 2014 tarihinde Mahkeme’nin Türk Bölümünde çalışan uzman hukukçular sayın Ali BAHADIR, Sönmez ÖZTÜRK, Hüseyin HEZER, Alev GÜNYAKTI ve Uğur ERDAL tarafından yukarıda belirtilen konularda sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Heyete sayın Dr. Mehmet ÖNCÜ tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin tarihsel gelişimi ve Türkiye ile ilişkileri konusunda sunum yapılmıştır.

Heyetin onuruna Avrupa Konseyi Nezdinde Daimi Temsilcilikte görevli Büyükelçi sayın Rauf Engin Soysal tarafından 22 Ocak 2014 günü akşamında resepsiyon verilmiştir.

Heyet 22 Ocak 2014 tarihinde AİHM Büyük Daire önünde görülmekte olan “Chiragov ve Diğerleri v. Ermenistan ” davasının duruşmasını izlemiştir.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.