Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
17/03/2016 Tarihli Bölge Adliye Mahkemeleri Kararnamesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin adlî yargı ilk derece mahkemeleri 2016 yılı ana kararnamesine ilişkin 29/01/2016 tarihli duyurusunda plânlanan kararname takvimine uygun olarak çalışmalar devam etmektedir. Ancak bölge adliye mahkemelerine ilişkin kararnamenin 18/03/2016 tarihine kadar açıklanacağı ilan edilmiş ise de;

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 29/02/2016 tarihli kararı ile bölge adliye mahkemeleri yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesi ve meslektaşlarımızdan tekrar talep alınması nedeni ile çalışmalar halen devam etmekte olup, kısa süreli bir gecikmeyle kararnamenin açıklanacağı hususu kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur. 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.