Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
13.06.2012 Adli Yargı Yaz Kararnamesi


T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI ADLİ YARGI KARARNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Dairemizin 16.03.2012 tarih ve 751 Sayılı kararı çerçevesinde, 16 Mart 2012 tarihinde hazırlık çalışmalarına başlanan 2012 Yılı Adli Yargı Yaz Kararnamesi taslağının görüşmelerine 07 Haziran 2012 tarihinde başlanılmış, heyet halinde kesintisiz olarak devam eden müzakereler 13 Haziran 2012 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karar altına alınmıştır.
16 Mart 2012 tarihli ilanımızda belirtilen takvime riayet edilmeye çalışılmış; ancak, iş durumu, en yakın adli teşkilata uzaklığı, nüfusu, ulaşım imkânları gibi kriterlerle birleştirilmesi düşünülen bir kısım adliyelerle ilgili çalışma sebebiyle beş günlük gecikme yaşanmıştır.
2012 Yılı Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamelerine İlişkin Duyuru’da da açıkça belirtildiği gibi, bundan böyle süre sebebiyle sadece yaz kararnamesi ile atama yapılacak olması (Sonbahar Kararnamesi ile atanacak olanların da bu kararnameye alınması) ve bir kısım adliyelerin birleştirilmesi kapsamında yapılan atamaların kararnameye dâhil edilmesi nedeniyle bu kararnamede toplam 2335 Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısının ataması yapılmıştır.
Adliye birleştirme çalışmaları nedeniyle resen atamaları yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın yeni atandıkları yerde geçecek olan süreler eski görev yerinde geçmiş sayılacak olup, talep etmeleri halinde bu husus ilerideki atamalarında lehlerine değerlendirilecektir.
Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamenin tüm yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

EK: 2012 Adli Yargı Kararname Listesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.