Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
11.06.2015 Tarihli Basın Açıklaması

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

11.06.2015

BASIN AÇIKLAMASI    

 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 11.06.2015 tarihinde vermiş olduğu kararlar hakkında çeşitli basın-yayın organlarında 37 hakim ve Cumhuriyet savcısının meslekten ihraç edildiği haberlerine yer verilmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

HSYK, Anayasanın ve kanunların kendisine tanımış olduğu görevleri yapmakla görevlidir. Bu kapsamda Anayasanın 159. maddesinde ve HSYK Kanununun 4. maddesinde tanınmış olan yetki çerçevesinde hakim ve Cumhuriyet savcılarının “mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini” yapmaktadır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Kurulumuza gönderilen dosya hakkında inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda; haklarında inceleme yapılan 37 hakim-savcının, 06.05.2012 tarihindeki “Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı”nda birlikte hareket ederek sınav sorularını ve cevaplarını sınavdan önce elde edip kullanmak suretiyle haksız ve hileli şekilde yazılı sınavı geçtikleri belirtilmiştir.

Verilen karar ile halen hakim ve Cumhuriyet Savcılığı görevini yürüten 37 hakim ve Cumhuriyet savcısının, mesleğe alındıkları sırada Hakimler ve Savcılar Kanununun 8. Maddesinin (ı) bendinde yer alan yazılı yarışma sınavında başarı gösterme ve (j) bendinde yer alan hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak koşullarını taşımadıklarının sonradan anlaşılması karşısında;

 

Aynı yasanın 53. Maddesinin (b) bendi uyarınca haklarındaki mesleğe kabul kararının kaldırılması ile görevlerinin sona erdirilmesine;

Soruşturmanın yürütülmesi için dosyanın bir nüshasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine;

Mesleğe kabul kararının kaldırılması ve görevlerine son verilmesiyle ilgililerin hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı statüsüne dönmeleri nedeniyle disiplin yönünden soruşturmanın yürütülmesi için dosyanın bir nüshasının Adalet Bakanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

               

Kenan İPEK
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.