Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
1-5 Eylül 2014 Tarihleri Arasında AİHM’e Düzenlenen Çalışma Ziyareti

1-5 Eylül 2014 Tarihleri Arasında AİHM’e Düzenlenen Çalışma Ziyareti

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, hâkim ve savcıların yargılama faaliyetleri sırasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere ilişkin yaklaşımlarına farklı bir bakış açısı kazandırmak ve yapacakları değerlendirmelerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihatlarını göz önünde bulundurmalarını temin etmek amacıyla “Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi” uygulamaları kapsamında AİHM’e (Strazburg, Fransa) 1-5 Eylül 2014 tarihlerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ziyarete İdari Yargı Hakimleri ve Danıştay’da görev yapan Savcılar ile Tetkik Hakimlerinden oluşan toplam 39 meslektaş katılmış, heyete ayrıca HSYK Üyeleri Sn. Ziya ÖZCAN ve Sn. Zeynep KAVLAK ile HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Kemal AÇIKGÖZ eşlik etmiştir.

Söz konusu ziyaretin amacı, öncelikle ziyarete katılanlara Mahkeme’nin işleyişi ve çalışma usulü ve kabul edilebilirlik kriterleri hakkında bilgi verilmesi, AİHM hukukunda adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkı hususlarında Mahkeme’nin bakış açısının Mahkeme’de görevli uzman hukukçular tarafından aktarılması ve başta Filtraj bölümü olmak üzere Mahkemenin çalışma sistemi hakkında bilgi sahibi olunmasıdır.

Heyet, 3 Eylül 2014 tarihinde, AİHM Büyük Daire önünde görülmekte olan “Khoroshenko v. Rusya” davasının duruşmasını izlemiştir.

4 Eylül 2014 tarihinde ise, Mahkeme’nin Türk Bölümünde çalışan uzman hukukçular sayın Ali BAHADIR, Hüseyin HEZER, Başar YILMAZ ve Sanem GÜRUS TANYAR ile Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde görevli Adalet Bakanlığı Müşaviri Mustafa Tayyip ÇİÇEK tarafından Mahkemenin işleyiş ve çalışma sistemi ile AİHS'de düzenlenen bazı haklara ilişkin Mahkeme yaklaşımını gösteren konular hakkında sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, aynı gün saat 11.00'da AİHM nezdinde görev yapan Türk Yargıç Sn. Işıl KARAKAŞ makamında ziyaret edilmiş ve Mahkeme nezdinde ülkemizin durumu konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Anılan ziyarete Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde görevli Adalet Bakanlığı Müşaviri Murat ÜLKÜ ile Mustafa Tayyip ÇİÇEK de eşlik etmiştir.

Heyet çalışmalarını tamamladıktan sonra 5 Eylül 2014 günü yurda dönmüştür.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.