Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
06.10.2021 Tarihli Adlî ve İdarî Yargı Kararnamelerine İlişkin Yeniden İnceleme Taleplerinin Sonuçlarına Yönelik Duyuru

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından 06.10.2021 tarihli Adli ve İdari Yargı Kararnamelerine ilişkin yeniden inceleme talepleri, 14.10.2021 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, ilgililer yeniden inceleme sonuçlarını ekte yer alan sorgulama ekranından öğrenebileceklerdir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmadığından yeniden inceleme talebi gönderenlere ilişkin sorgulama ekranında, kayıtlarının olmadığına ilişkin bilgilendirme yer almaktadır.

Yeniden inceleme talebi reddedilenlerden, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kuruluna itiraz talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, yeniden inceleme kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde mutlaka UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle itiraz taleplerini göndermeleri gerekmektedir. 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.  

 

 

EK: 1- Adli Yargı Yeniden İnceleme Sonuçları Sorgulama Ekranı

EK: 2- İdari Yargı Yeniden İnceleme Sonuçları Sorgulama Ekranı

EK: 3- İtiraz Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi
 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.