Sıkça Sorulan Sorular >> Mesleğe Kabul Bürosu  

Meslek öncesi eğitim süresini başarıyla tamamlayan hâkim ve Cumhuriyet savcı adaylarının mesleğe kabullerinin ne zaman yapılacağı sorulmaktadır.


Adayların dosyalarıyla ilgili incelemeler ve yazışmalar tamamlanıp Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından yapılan gündem sonrasında belli olacaktır.


Meslek öncesi eğitim süresini başarıyla tamamlayan hâkim ve Cumhuriyet savcı adaylarının mesleğe kabullerinin ne zaman ilan edileceği sorulmaktadır.


Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından mesleğe kabuller yapıldıktan sonra www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


Meslek öncesi eğitim süresini başarıyla tamamlayan hâkim ve Cumhuriyet savcı adaylarının kura törenlerinin ne zaman yapılacağı sorulmaktadır.


Mesleğe kabul ilanı ile birlikte www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


Hâkim ve Cumhuriyet savcılığı görevinden ayrılmış olup yeniden mesleğe kabul talebinde bulunanların taleplerinin sonuçlanıp sonuçlanmadığı sorulmaktadır.


İlgili kurum ve kuruşlara yapılacak olan yazışmalar tamamlandığında Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından gündeme alınacak ve karar ilgiliye tebliğ edilecektir.


Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016