Sıkça Sorulan Sorular >> Dava İşleri Bürosu  

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna karşı açtığım davada; lehime veya aleyhime hükmedilen vekâlet ücreti ve yargılama giderinin tahsilatı bakımından mahkeme kararının kesinleşmesi gerekli midir?

 


Hayır, bu konuda kesinleşme koşulu bulunmamaktadır.

 


Hâkimler ve Savcılar Kuruluna karşı açmış olduğum dava lehime sonuçlandı ve Kurulunuzca tarafıma vekâlet ücreti ve yargılama gideri ödenmesine karar verildi. Ne yapmalıyım?

 


2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca; tarafınıza ödeme yapılması talebini içeren bir dilekçeyle Kurulumuza başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca anılan Yasa maddesi gereği, Kurulumuza bu yönde bir başvuru yapmaksızın icra takibi başlatmanıza olanak bulunmamaktadır.

 


Hâkimler ve Savcılar Kuruluna karşı açmış olduğum dava aleyhime sonuçlandı ve Kurulunuza vekâlet ücreti ve yargılama gideri ödememe karar verildi. Ne yapmalıyım?

 


Kurulumuz tarafından size gönderilecek olan ödeme ihtarını tebellüğ ettiğiniz tarihten itibaren 30 gün içinde tarafınıza bildirilen Kurulumuzun banka hesap numarasına mahkeme kararında belirtilen meblağı yatırmalı ve buna ilişkin makbuzu Kurulumuz Dava İşleri Bürosuna göndermelisiniz.

 


Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016