Sıkça Sorulan Sorular >> Disiplin Bürosu  


1-İlgili şahsın Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesindeki dosyasının aşaması hakkında,

2-İlgili şahsın Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesindeki dosyasının hangi hakimde olduğu hakkında,

3-İlgili şahsın Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesindeki dosyasının ne zaman gündeme alınacağı hakkındadır.

2 inci ve 3 üncü sorulara çalışma sistematiği bakımından cevap verme olanağı bulunmamaktadır.


Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016