Sıkça Sorulan Sorular >> Terfi Bürosu  

Mahkemeler nezdinde geçen avukatlık staj süresinin terfiinde değerlendirilebilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?


Mahkemeler nezdinde geçen avukatlık stajına başlayış ve ayrılış tarihlerini gösterir Baro başkan ve üyelerinin imzasını taşıyan mazbatanın aslı veya noterden onaylı sureti, ya da İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyon kararı ile birlikte dilekçeyle başvurulması yeterlidir.


Avukatlık stajının terfiinde ya da birinci sınıfa ayrılma hesabında değerlendirilebilmesi için Baro başkan ve üyelerinin imzasını taşıyan mazbatanın UYAP ‘tan taranarak gönderilmesi yeterli midir?


Bu işlemin yapılabilmesi için evrakın aslı beklenilmektedir. Bu yüzden UYAP’tan taranarak gönderildikten sonra ayrıca fiziki olarak gönderilmesi gerekmektedir.


Askerlikte geçen sürenin terfiinde değerlendirilebilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?


Askerlik hizmetini yapmış olanların Askerlik Şubesinden onaylı askerlik terhis belgesini UYAP’tan taranarak gönderilmesi gerekmektedir.

*Meslekte askere gidenlerin, asker dönüşü başlama yazısını ve terhis belgelerini, terfide değerlendirmek üzere büromuza UYAP’tan taranarak göndermeleri gerekmektedir.

(Aslının gönderilmesine gerek yoktur.)


Yüksek lisans veya doktoranın sayılması için gerekli olan belgeler nelerdir?


 
 • Yüksek lisans veya doktora tezinin kitapçık hali,
 • Yazılan tezin veya doktoranın PDF formatında CD’ye çekilmiş hali,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin noter veya enstitü onaylı örnekleri,
 • Yüksek lisanslarını yurtdışında yapanlar için; YÖK’ten denklik belgesi almaları ve tezlerinin yalnızca kapak sayfasının Türkçe tercümesi yapılması gerekmektedir
 • Transkript belgesi.

Nisan, Ağustos ya da Aralık defterine tabi olmak için dilekçemi en geç hangi tarihe kadar göndermeliyim?


Nisan defterine tabi olabilmek için en geç 30 Nisan, Ağustos defterine 31 Ağustos ve Aralık defterine geçmek için ise en geç 31 Aralık’a dilekçelerin Genel Sekreterliğimize gönderilmesi ve ayrıca hangi terfi tabi olduğunu dilekçenizde belirtmeniz gerekmektedir.


Hâkimlik ve Savcılık mesleğinde, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde sayılabilecek hizmetler nelerdir?


 
 • Adaylık,
 • Avukatlık stajının mahkemeler nezdinde geçen 6 aylık kısmı,
 • Muvazzaf askerlik hizmeti,
 • Fiilen avukatlıkta geçen sürenin üçte ikisi,
 • Yüksek lisans
 • Doktora

Avukatlık stajının ne kadarı derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmektedir?


Avukatlık stajının mahkemeler nezdinde geçen (6 aylık) kısmı derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmektedir.


Muvazzaf askerlik hizmetinin ne kadarı derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmektedir?


Muvazzaf askerlik hizmetinin tamamı derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmektedir.


Birinci sınıfa ayrılma hesabında değerlendirilecek hizmetler nelerdir?


 
 • Aday fazlalığı,
 • Askerlikte geçen sürenin yarısı,
 • Avukatlık stajının üçte ikisi, (Mahkemeler ve Avukat yanında geçen sürenin tamamının üçte ikisi)
 • Serbest avukatlıkta geçen sürenin üçte ikisi,
 • Yüksek lisans (bir yıl)
 • Doktora (2 yıl)

Avukatlık stajımın mahkemeler kısmını bitirmeden Hâkim ve savcı adaylığına atandım bu haliyle derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilir mi?


Avukatlık stajının mahkemeler nezdinde başlamış olduğu stajı Hâkim ve savcı adaylığına atanana kadar ki geçen süre derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmektedir.


Serbest avukatlık süresinin terfiinde sayılması için gerekli belgeler nelerdir? 


Baroya avukat olarak kayıt ve siliniş tarihlerini gösterir baro yönetim ve başkan ve üyelerinin imzasını taşıyan mazbatanın aslı.

Kendi adlarına büro açarak avukatlık yapıldıysa kayıtlı olduğu vergi dairesinden avukatlık yaptığı süreleri (başlayış ve ayrılış tarihlerini) gösterir resmi belge.

Avukatlık bürosunda sigortalı olarak avukatlık yapıldıysa, sigortalı olarak çalıştığını gösterir resmi belge. ( hangi avukatın yanında çalıştıysa avukatın ismi ve avukatın unvanının belirtilmesi gerekir)

Herhangi bir şirkette avukat olarak çalışanların, çalıştığı iş yerinde sigortasının avukat olarak sosyal güvenlik kurumuna yatırıldığına dair resmi belgenin (herhangi bir şirkette avukat olarak çalışıp sigortası işçi olarak yatırılmış ise bu sürenin avukatlık hizmetinde geçmiş olarak değerlendirilmesi için fiili avukatlık yaptığı sürenin vekâletname, duruşma tutanakları, şirketten avukat olarak çalıştığını gösterir yazı gönderilmesi gerekmektedir. Ancak belirtilen sürede avukat olarak çalıştığının mahkemeye başvurularak alınacak bir karar ile Genel Sekreterliğimize bildirilmesi halinde derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmek üzere ayrıca kurula sunulabilecektir.

Topluluk sigortası avukatlık hizmetinin derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilebilmesi için sigortalı olarak çalıştığını gösterir resmi belge ile birlikte ayrıca avukatlık yaptığını gösteren duruşma zaptı, vekaletname vb. belgeleri ibraz etmeleri gerekir.  


Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016