Sıkça Sorulan Sorular >> Dış İlişkiler ve Proje Bürosu  

Hâkim ve savcıların yurt dışı görevlendirmeleri nasıl yapılıyor?


2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 49/1 maddesi uyarınca hâkim ve Cumhuriyet savcılarının  bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili araştırma yapmak, kurs ve öğrenim görmek üzere seçilen ya da iç veya dış burstan yararlanan hâkim ve savcılar iki yılı; uluslararası kuruluşlarda ya da yargı organlarında çalışmak üzere görevlendirilenler ise üç yılı aşmamak üzere Adalet Bakanlığınca yurt dışına gönderilebilirler.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, uluslararası kuruluş veya mahkemelerde, ya da geçici yetki veya görevlendirme ile başka kurum ve kuruluşlarda görev yapan hakim ve savcıların Bakanlıkça; diğer hakim ve savcıların ise HSK’ca yurtdışına gönderilebileceğine ilişkin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 49. maddesinin 2. fıkrası 15-02-2014 tarihli 6524 sayılı Kanunun 1.  maddesi ile mülga olmuştur.

Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında,  bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan hakim ve savcılar haricindeki hakim ve savcıların dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda görevlendirmelerinde HSK’nın iznine ilişkin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 50. maddesinin 1. fıkrasına ilişkin düzenleme 15-02-2014 tarihli 6524 sayılı Kanunun 2. maddesi ile değiştirilerek yeniden düzenlenmiş ve söz konusu izin kaldırılarak hakim ve savcıların dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirmelerinin sadece Bakanlık tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan hükümler doğrultusunda hakim ve savcıların yurt dışı görevlendirmeleri Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.


Pasaport alınmasındaki prosedür nedir?


Pasaport alımları konusunda Dış İlişkiler ve Proje Bürosu’nun herhangi bir işlemi bulunmamakta olup, söz konusu talepler ile Açık Sicil Bürosu ilgilenmektedir.


Yurt dışında yüksek lisans, doktora ve dil eğitimi için izin nereden alınıyor?


2802 sayılı Kanun’un 49. maddesindeki değişiklik uyarınca hakim ve savcıların yurt dışında yüksek lisans, doktora ve dil eğitimleri için HSK’dan izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.


Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016