Sıkça Sorulan Sorular >> Bilgi Edinme Bürosu  

Bilgi edinme başvurusunu hangi yollarla yapabilirim?


Hâkimler ve Savcılar Kurulu kurumsal web sayfasında yer alan ‘Bilgi Edinme’ başlıklı kısımdan Gerçek Kişi Başvuru Formu & Tüzel Kişi Başvuru Formu bölümlerinden bilgi edinme başvuru formuna ulaşabilir ve  bilgiedinme@hsk.gov.tr  mail adresinden veya posta ya da faks yolu ile bilgi edinme başvurusunda bulunabilirsiniz.

 

Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, imzası, oturma yeri veya iş yeri adresini içeren dilekçeyle yapılır.

 

Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle yapılır.

 

Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş yeri adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilerek doldurulacak formun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılır.

 

Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilerek doldurulacak formun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılır.


Hangi başvurular işleme konulmaz?


Yukarıda sayılan unsurları içermeyen başvurular işleme konulmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin başvuruları bu durumun anlaşıldığı tarihte hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme konulmaz.


Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeler nelerdir? 


6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu uyarınca Kurulumuzun görev ve yetkilerini içeren,  görev alanına giren veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

 

Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

 

Ayrı veya özel çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgi veya belgeler konusunda yapılacak başvurular ile henüz tekemmül etmemiş işlemlere ilişkin bilgi veya belgeler için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verilir.

 

İstenilen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bölümler de var ise, gizlilik dereceli veya açıklanması yasak olan bilgiler çıkarıldıktan sonra kalan kısımlar başvuru sahibine sunulacaktır.

 

Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı önceden ilan edilen veya belli olan bilgi veya belgelere belirtilen tarihten önce erişimin sağlanması mümkün bulunmamaktadır.

 

Kurulumuzca yayımlanmış veya kitap, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

 

Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular ile soyut ve genel nitelikli başvurular işleme konulmaz.


Başvurulara ne kadar sürede cevap verilmelidir? 


Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndan yararlanmak için yapılan başvurular 15 iş günü içinde cevaplandırılır.

 

 

Daha detaylı bilgi için http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4982.pdf ulaşabilirsiniz. 


Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016