Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 22/07/2015 Tarihli ve 1138-1139 Sayılı Mesleğe Kabul Kararnamesi
Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016