Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesinin II. Çalışma Grubu Toplantısı 12-14 Ocak 2017 tarihlerinde Haymana’da gerçekleştirilmiştir.

Yargı Etiği II. Çalışma Grubu Toplantısı

 

 

Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesinin II. Çalışma Grubu Toplantısı 12-14 Ocak 2017 tarihlerinde Haymana’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Yılmaz, HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Müjgan Karyağdı ile Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı Sayın Pınar Başpınar da katılmışlardır.

Uluslararası Proje Koordinatörü Sayın Tom Daly, Proje Uzmanları Sayın Tron Gundersen, Sayın Mjriana Visentin ve Projenin Yerel Uzmanı Prof. Dr. Gülriz Uygur’un danışmanlığı eşliğinde, etik kodların yazımı aşamasında görev alan hâkimler, savcılar ve müfettişler ile Türkiye Barolar Birliği temsilcisi üç grup halinde çalışmalar yapmış, yapılan çalışmaların sunulduğu genel oturumun ardından toplantı sona ermiştir.