Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE) 13. Genel Kurul Toplantısı

 

Avrupa ülkelerindeki savcılık servislerinin fonksiyonları ile ilgili bilgi toplamak, savcıların ceza adalet sistemindeki rolüyle ilgili çalışmalar yürütmek ve özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi için savcılık servisi ile ilgili görüşler hazırlamak üzere 2005 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin danışma organı olarak kurulmuş olan Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin 13. Genel Kurul Toplantısı 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde Fransa/Strazburg’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya HSK adına Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hakimleri sayın Emine Burcu Sinoplu ve sayın Ali Rıza Ülker katılmışlardır.

Toplantıda bir önceki yıl genel kurul toplantısında üzerinde çalışılması kararlaştırılan ve HSK’nın da üyesi olduğu 2018 yılı çalışma grubu toplantılarında taslak raporu hazırlanan “Savcıların Bağımsızlığı, Hesap Verebilirliği ve Etiği” başlıklı konu üzerinde çalışmalar yapılarak CCPE’nin 13 No’lu Görüşüne son hali verilmiştir.

Ayrıca, süresi dolan başkan ve başkan yardımcısı yerine seçim yapılmıştır.

Diğer yandan, HSK Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hakimi sayın Ali Rıza Ülker; CCPE’nin 2019 yılı için hazırlamayı kararlaştırdığı 14 No’lu Görüşüne esas alınacak Taslak Raporu oluşturmak konusunda yetkili ve görevli olan CCPE 2019 yılı Çalışma Grubuna üye olarak seçilmiştir.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016