Avrupa Hakimleri Danışma Kurulu (CCJE) 19. Genel Kurul Toplantısı

7-9 Kasım 2018 tarihlerinde Zagreb’te düzenlenen Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi’nin (CCJE) 19. Genel Kurul toplantısına Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyesi Sayın Yaşar Şimşek, Tetkik Hâkimi Sayın Burcu Sinoplu ve Tercüman Sn. Çağlayan Sayhan Soydan katılmışlardır.

Genel Kurul toplantısında, üye ülke temsilcilerinin yorum, öneri ve değerlendirmeleri dikkate alınarak hazırlanan “Hâkimlerde Yolsuzluğun Önlenmesi” konulu 21 No’lu Görüş taslağı incelenerek kabul edilmiştir. Toplantının üye ülkelerin durumlarına ilişkin konuların görüşüldüğü bölümlerinde ise, ayrıca söz alınarak Türkiye hakkında dile getirilen bazı hususlar hakkında açıklamalar yapılmış,  ülkemiz hakkındaki olumlu gelişmeler vurgulanmıştır. CCJE’nin halihazırdaki başkan ve başkan yardımcısının devamı yönünde sonuçlanan seçimin ardından büro ve çalışma grubu üyeliklerinin seçimiyle toplantı tamamlanmıştır.

Program çerçevesinde Zagreb Büyükelçiliğimize bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiş, Yunus Emre Enstitüsü’nün Zagreb Şubesi ziyaret edilerek çalışmaları hakkında bilgi alınmış, CCJE Dönem Başkanı ve Hırvatistan Yüksek Mahkeme Başkanı Sn. Duro Sessa ev sahipliğindeki resepsiyona iştirak edilmiş, Hırvat Hâkimler Birliği Başkanı Sn. Damir Kontrec ev sahipliğindeki öğle yemeği ile Hırvatistan Adalet Bakanı Sn. Drazen Bosnjakovic ev sahipliğindeki akşam yemeğine katılınarak, üye ülke temsilcileri ile çeşitli konularda istişarelerde bulunulmuştur.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016